Arbeiderparti-politiker Tom Tvedt var fylkesordfører i Rogaland fra 2007 til 2011. Nå tar han i Aftenbladet til orde for et samlet storfylke på Vestlandet.

Tvedt mener den skisserte kommunereformen — som både hans eget Ap og Høyre ser ut til å gå for i neste stortingsperiode - først og fremst vil ha økt Oslo-makt som resultat.

— Når kommunene blir større vil det etter hvert bli et press om å overta oppgaver fra dagens fylkeskommune. Det vil bety en enorm sentralisering av makt. Statens innflytelse vil garantert styrke seg på alle viktige områder, det lokale handlingsrommet bli tilsvarende mindre, sier han til Aftenbladet.

Tvedt vil gå motsatt vei.

Slagkraft fra vest

— Min tid som fylkesordfører lærte meg hvor viktig vestlandssamarbeidet er. Vi blåste ny kraft i dette samarbeidet i den perioden. Tenk hvilken slagkraft Vestlandet får om Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane slår seg sammen, sier den tidligere fylkesordføreren.

Tvedt sier til Aftenbladet at han irriterer seg over debatten om kommunesammenslåing, som han mener er basert på tro og ønsker mer enn på realistiske kost-nytte-analyser.

— Kommunesammenslåing er ineffektivt. Det skal bygges opp nye strukturer over hele fjøla. I realiteten blir regionen satt fem til syv år tilbake dersom det gjennomføres omfattende endringer av dagens kommunegrenser.

I stedet bør de tre fylkeskommunene på Vestlandet starte en samlingsprosess, mener han.

Kan utfordre Oslo

— Om vi får til en slik reform, vil regionen være i stand til å utfordre Oslo-hegemoniet på en helt annen måte enn i dag. Sammen med kommunene i en slik region kan vi skape et nytt og vitalisert, desentralisert demokrati, sier Tvedt.

- Dette minner om regiondebatten for et par stortingsperioder siden, en debatt som falt til jorden som en skinnfell da din egen rød-grønne regjering la frem en tilnærmet innholdsløs regionmelding?

— Du har rett i det. Stortingsmeldingen var en skuffelse. Det er denne regiondebatten jeg vil ha opp igjen. Og det skal jeg gjøre mitt ytterste for å få til på Arbeiderpartiets landsmøte i april, sier den tidligere fylkesordføreren.

Er et vestlandsfylke en god idé? Bruk kommentarfeltet under.