Gjenvalgt fylkesleder Nils-Olav Nøss mener AUF har tatt et viktig politisk steg med dette vedtaket. Årsmøtet brukte mye tid på å diskutere næringspolitikk og bruk av naturgass, tema som AUF ikke har hatt fokus på tidligere.

Argumentene er flere for å legge et renset gasskraftverk på Mongstad, sier Nøss:

— Mongstad ligger nær oljefeltene. Ved å bygge gasskraftverk her kan vi få en samling av CO2-utslippene i Hordaland på ett sted, deponere karbondioksyden og bruke den til å øke trykket i reservoarene.

Statoil har søkt konsesjon for et gasskraftverk på Mongstad, uten deponering. - Denne søknaden vil og bør Statoil få avslag på. I stedet bør staten gå inn og dekke deler av merkostnaden på 3-4 milliarder kroner til CO2-rensing, mener lederen av AUF Hordaland.