Honorarer fra staten gjelder egentlig når rettsmøtet varer i inntil én time. Advokatforeningen kjører nå denne saken i rettssystemet og krever at de får samme betaling uten å møte i retten. Striden gjelder såkalt kontorforretning, når siktede samtykker i fortsatt varetektsfengsling. Da avgjør dommeren saken på sitt kontor, og ingen møter fram i retten.

Advokatforeningen har valgt å forfølge saken på prinsipiell basis fordi de er uenige i at advokatene skal jobbe gratis for staten. De mener advokatene skal ha honoraret for gjennomgangen av nye saksdokumenter, kontakten med klienten for å vurdere fengslingsspørsmålet og andre formaliteter.

– Vi har merket oss at lagmannsretten skriver at resultatet er en «utilsiktet virkning som det må være opp til departementet eventuelt å avhjelpe», men kan ikke se at dette er nødvendig all den tid det også avholdes rettsmøter selv om det bare er dommeren som møter opp, sier advokat John Chr. Elden til Dagbladet.

Foreløpig har advokatene tapt både i tingretten og i lagmannsretten.