Blant uttalelsene som ble vedtatt på årsmøtet til Hordaland Høyre på Voss i helgen, var å åpne for å opprette et slikt politikorps i Norge.

Inspirasjonen har de hentet fra Storbritannia, hvor de allerede har opprettet et slikt politi.

I uttalelsen fra fylkesmøtet heter det at «Høyre i Hordaland vil åpne for etablering av et kommunalt, frivillig politikorps etter modell fra Storbritannia som består av kvalifiserte mennesker som bistår politiet i enkelte av dets politioppgaver».

Dissens i komiteen

Dette er heller ikke et forslag som Høyre i Hordaland er alene om å fremme.

Foreløpig har ikke Høyre sentralt lagt frem sitt nye programforslag. Det skjer først på onsdag. Men BT vet at denne saken også er innbakt i det nye partiprogrammet som skal vedtas på landsmøtet. Enkelte av programkomiteens medlemmer skal ha tatt dissens på punktet som omhandler det frivillige politikorpset.

Partileder Erna Solberg bekrefter at dette er blant sakene som vil bli debattert på landsmøtet i vår.

– Dette er ikke et helt ukontroversielt forslag, sier Solberg.

Hun forteller at bakgrunnen for forslaget er de problemene en har hatt med politibemanning i Norge den siste tiden. I første rekke skal dette være en politistyrke som kan opprettes i de større byene.

Bestemme skjenkingen

Men det er ikke bare politimakt Hordaland Høyre vil gi kommunene. En rekke av uttalelsene fra årsmøtet var knyttet til det lokale selvstyret. Blant forslagene var å:

  • Gi mer makt til kommunene i plansaker.
  • La kommunene beholde en stor andel av selskapskatten
  • Gi kommunene full råderett i skjenkepolitikken, også utover dagens nasjonale åpningstidsbestemmelser.
  • Fjerne Fylkesmannens mulighet til å tvinge kommunene til å innføre eiendomsskatt.– Fylkesårsmøtet i Hordaland opplevde jeg mye likt som de andre årsmøtene jeg har vært på. Det er en kraftig frustrasjon ute i kommunene. Mange føler at de på mange felt er utsatt for statlig overstyring, sier Solberg

– På hvilke områder?

– Det er mye knyttet til arealforvaltning og spesielt i strandsonen. Det er mange lokalpolitikere i Høyre som opplever at den rød-grønne regjeringen har gitt enda mer makt til byråkratene på bekostning av det lokale selvstyret, sier Solberg.