– Vi bør vurdere om voksne kan få en kvote på noen dager i forhold til arbeidslivet. Hvis fraværet blir for omfattende, kan det avløses av en kontrakt mellom den pårørende og hjelpeapparatet, sier fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i arbeids— og sosialkomiteen, Lise Christoffersen til Aftenposten.

En liten åpning for det samme gir Senterpartiets parlamentariske leder Magnhild Meltveit Kleppa, selv om hun er redd den gode ideen vil koste for mye penger.

I Fremskrittspartiet synes Kenneth Svendsen ideen er så god at han mener partiet bør ta et initiativ overfor Regjeringen. Første nestleder i arbeids-og sosialkomiteen skal kommende uke skrive et notat om saken til sine partifeller.

For mange yrkesaktive kvinner og menn blir løsningen å betale firmaer som har spesialisert seg på for eksempel å vaske, rydde, stryke klær, lage mat og slå av en prat med de eldre.

Private Hjemmetjenesters Landsforbunds (PHL) medlemsbedrifter har hatt et jubelår. Det private hjemmetjenestemarkedet har eksplodert det siste året: I dag har PHL-bedriftene rundt 8000 kunder, en dobling på ett år, skriver Aftenposten.