TRON STRANDtron.strand@bergens-tidende.no Oslo

NHO vil at personer fra de 10 sentral— og østeuropeiske søkerlandene får samme mulighet og rett til å ta arbeid i Norge som dagens EØS-borgere.

— Dette bør skje så raskt som mulig og uavhengig av landenes inntreden i EU. Årsaken er ”Norges økende behov for arbeidskraft, ” heter det i en rapport om Norge og EUs utvidelse NHO presenterer på sin årskonferanse onsdag.

105 millioner mennesker NHO understreker at søkerlandenes har høy arbeidsledighet og overskudd på kvalifisert arbeidskraft.

– Personer fra søkerlandene kan allerede nå ansettes i norske bedrifter eller innen offentlig tjenesteproduksjon, mener NHO.

De 10 landene er Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Polen Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn. Disse landene har samlet 105 millioner innbyggere.

Eksporten kan fordobles NHO mener den norske samhandelen med fire av søkerlandene (Latvia, Estland, Litauen og Polen) kan økes med 8,5 milliarder kroner i året. Norsk eksport til Polen alene kan mer enn fordobles i verdi, ifølge beregninger fra NHO.

–Dette er et potensial som kan realiseres, med en målrettet innsats fra myndighetene, sier Knut Sørlie i NHO til Bergens Tidende.

NHO vil at myndighetene skal sette av 1 milliard kroner til målrettet innsats i søkerlandene de neste tre årene – blant annet for å utvikle samhandelen. Det vil si en tredobling i forhold til dagens innsats i søkerlandene.

Utvidelsen endrer Europa I rapporten slår NHO-president Jens Ulltveit-Moe fast at EUs østutvidelse «vil endre det økonomiske og politiske landskapet i Europa». Det skyldes ikke minst at EU blir den dominerende handelsblokken i verden med 475 millioner mennesker.

– Det er et stort marked rett utenfor vår stuedør, understreker Ulltveit-Moe.

NHO konstaterer at det er lavt norsk nivå på både samhandel og investeringer i søkerlandene.

Gassrørledning må til Det er her tiltakspakken på en milliard kroner kommer inn. Pakken skal styrke utviklingen i de øst- og sentraleuropeiske landene og styrke de politiske og handelsmessige relasjoner mellom søkerlandene og Norge. NHO mener Norge bør konsentrere seg om østersjøområdet med de tre baltiske landene, Polen og Tsjekkia.

NHO mener også at Norge må arbeide for å realisere en gassrørledning på kommersielle vilkår til landene i østersjøområdet, samt at søkerlandenes elektrisitetsnett bør kobles til hverandre og de vestlige lands nett.

Usikkert for norsk fisk

NHO understreker at markedsadgangen for norsk fisk vil bli kraftig forverret gjennom utvidelsen. Norsk fisk har i dag tollfrihet i søkerlandene. Etter utvidelsen vil norsk fisk få en toll på 15-20 prosent, antar NHO. NHO ønsker derfor at myndighetene angriper problemet offensivt. I tillegg regner NHO med at utvidelsen vil føre til sterkere konkurranse på markedet for bearbeidede landbruksprodukter.

– For å opprettholde norske bedrifters konkurranseevne må råvareprisene i Norge senkes, heter det i rapporten. Årsaken er at særlig Polens inntreden i EU vil føre til at prisnivået senkes i hele EU-området.