Det går imot nedleggelse av gruvedriften, og peker på at avvikling vil gi farlige konsekvenser. Longyearbyen vil bli amputert, og de rike kullfeltene vil kunne gå tapt for Norge, advarer Det Norske Svalbardselskap.

Rent praktisk frykter selskapet at verdifulle områder går tapt og blir slukt opp av kraftigere utenlandske næringskrefter.

Selskapet understreker at det må være en fornuftig balanse mellom beskyttelse og utnyttelse av ressursene på Svalbard, og at miljøaspektene også må ivaretas.

NTB