Strandjord var aktor i saken der estiske jenter ble utsatt for menneskehandel i Trondheim, og lyktes i januar med å få Høyesterett til for første gang å domfelle to menn for brudd på den nye loven mot menneskehandel. I en kronikk i Adresseavisen onsdag bruker hun saken fra Trondheim som argument for å straffe horekundene. Menneskehandlerne skal ha vurdert både Tyskland, Sverige og Finland før de valgte å starte sexsalget i Norge.

I Sverige ble kjøp av sex kriminalisert i 1999, mens Finland er i ferd med å innføre en lignende lov.

Statsadvokaten peker blant annet på at et forbud mot kjøp av sex vil være en effektiv løsning på problemene med gateprostitusjon som særlig Oslo har. Hun er ikke redd for at sextrafikken går under jorda i tilfelle det blir et forbud,

– Selv om jentene jobber innendørs, må tilbudet markedsføres overfor kundene. Det er derfor nærmest umulig å holde prostitusjon skjult for politiet, påpeker Strandjord.

Justisminister Knut Storberget (Ap) tror det kan skade de prostituerte om sexkjøp forbys.

– Jeg tror sextrafikken vil gå under jorda dersom vi kriminaliserer horekundene. Mange prostituerte sier «ikke kriminaliser horekundene, for da må vi leve mer i det skjulte», sier justisministeren til Adresseavisen.