— Operasjoner som er helsemessig begrunnet er greit, men ikke rene kosmetiske operasjoner for ungdom, sier partileder Valgerd Svarstad Haugland.

Landsstyret mener at kroppspresset mot barn og ungdom har blitt stadig verre, og at det derfor er viktig å sette grenser for å verne unges oppvekst.

— Markedsføringen av kosmetiske tjenester har blitt merkbart mer aggressiv og kynisk de siste årene, heter det i en uttalelse fra landsstyret i KrF.

Landsstyret mener at reklamebransjen nå må ta sine egne etiske retningslinjer på alvor.

NTB