— Jeg tror at over 100.000 barn er utsatt for vold i familien, enten direkte eller indirekte som vitner til vold. Jeg tror også at det er et forsiktig anslag, tallet er antakelig mye høyere, sier Storberget til Aftenposten.

Tall fra Justisdepartementets egne voldsmålinger en tilfeldig uke i fjor viser at det offentlige hjelpeapparatet ble oppsøkt av 2.000 barn og 1.000 kvinner som var utsatt for vold eller var vitne til vold. De aller fleste barna var under 15 år. 85 prosent av voldsutøverne var menn.

Storberget minner om alle som ikke tar kontakt med hjelpeapparatet. Han viser dessuten til studier hvor 200.000-300.000 barn sier de gruer seg til jul på grunn av voksnes alkoholforbruk i høytiden.

— Vi trenger en folkebevegelse mot denne terroren på hjemmebane. Hvis det hadde vært like stort fokus på denne typen vold som på gjengvold på Aker Brygge, ville vi hatt demonstrasjonstog i gatene hver dag, sier Storberget.

Ministeren ber familier og naboer som er tause vitner til hverdagsterroren bak kjøkkengardinene, om å melde fra.