Det skal regjeringens Barnelovutvalg gå inn for, etter det Dagsavisen erfarer.

Utvalget har i et drøyt år diskutert bestemmelser i barneloven som ofte er kilde til opprivende konflikter mellom mor og far etter samlivsbrudd. Det gjelder blant annet foreldreansvar, delt bosted, samværsrett og rett til flytting.

Mekling

Barneminister Anniken Huitfeldt (Ap) får overlevert utvalgets forslag i slutten av april. Ifølge Dagsavisen går flertallet inn for at en mor eller far som bor sammen med barnet sitt til daglig, ikke kan flytte uten at den andre forelderen gir sitt samtykke. Før det kan skje, må foreldre med hovedomsorg varsle den andre forelderen om flytteplanene. Om de er uenige, må de gå med på mekling. Hvis meklingen ikke fører fram, må saken prøves for en domstol.

Skal vurdere barnets beste

Utvalgets oppdrag har vært å vurdere hva som er til barnets beste. Flertallet ønsker å hindre at en mor eller far tar med seg barnet og flytter langt vekk fra den andre forelderen.

Barnelovutvalget ledes av jussprofessor Asbjørn Strandbakken og består av ytterligere ti medlemmer med bakgrunn fra blant annet sosiologi, psykologi og juss. Også interesseforeningene Aleneforeldreforeningen og Foreningen 2 foreldre er representert.

Utvalget ble oppnevnt i januar i fjor av daværende barneminister Karita Bekkemellem.

Hva synes du om saken? Si din mening her.