Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) ønsker å utvide skoledagen med flere timer enn det som inngår i Soria Moria-erklæringen.

Djupedal åpner for at norske elever skal tilbringe mer enn de 28 uketimene som er målsettingen i Soria Moria-erklæringen og Kunnskapsdepartementets stortingsmelding «Tidlig innsats for livslang læring».

– Jeg tror blant annet det kan være rom for å gå videre utover Soria Moria med en time ekstra daglig på ungdomsskolen, sier Djupedal til VG.

Det er første gang Djupedal åpner for å gå ut over de 28 uketimene som hittil har vært uttalt mål.

– Behovet for flere timer er større enn det så ut til. Spesielt i kjernefagene norsk, engelsk og matematikk, samt fysisk aktivitet, er behovet for flere skoletimer stort, sier Djupedal.

Kunnskapsministeren sier han har sans for lengre skoledager, slik for eksempel finske skoler har i dag. Regjeringen er også opptatt av å strekke ut skoledagene slik at det blir mer tid til både måltider, fysisk aktivitet og tid i friluft. Djupedal vil videre øke lesehjelp-tilbudet vesentlig ved skolene, slik at det blir mindre behov for skolefritidsordningen (SFO) i årene framover.