Tradisjonelt søker flere jenter enn gutter helse— og sosialfag, men ifølge Stoltenberg passer utdannelsen og yrket like godt for gutter som for jenter.

I et intervju på hjemmesiden til Sosial- og helsedirektoratet står Stoltenberg fram som verveagent for å få tak i flere omsorgsarbeidere.

– Å skape en god, verdig eldreomsorg er en av landets viktigste oppgaver og har høy prioritet hos regjeringen. Jeg tror helsefagarbeidere blir jobbvinnerne fremover. Oppgavene og utfordringene står i kø. Som helsefagarbeider får du store muligheter og stort ansvar innen et av landets viktigste satsingsområder i årene som kommer. Samtidig jobber vi for å gjøre omsorgssektoren enda mer attraktiv for både gutter og jenter, sier statsministeren.

Ifølge Aftenposten varsler Stoltenberg en omfattende tiltakspakke i løpet av våren for å gjøre det mer attraktivt å jobbe med omsorg.