– Vi mener at all lærerutdanning skal være på mastergradsnivå. Det er ikke det samme å undervise på første trinn i grunnskolen som det er å undervise på ungdomstrinnet, men alle elever skal uansett oppleve lærere med god faglig fordypning og innsikt. Det får de med en masterutdanning, mener Helga Hjetland.

Utdanningsforbundet mener en krevende og god lærerutdanning på masternivå vil virke rekrutterende i seg selv.

– Regjeringen har for lave ambisjoner når de skal «utrede», «gradvis utvikle» og «stimulere til utvikling» av femårige masterutdanninger. Dette er for forsiktig, for uforpliktende og vil ta for lang tid. Det er en omvei. Vi har klare ambisjoner for lærerne og lærerutdanningen – og skulle ønske regjeringen delte våre ambisjoner, legger hun til.