Rektorene ved Universitetet i Oslo og Høyskolen i Oslo går nå sammen om en felles appell for å styrke lærerutdanningen. Bakgrunnen for utspillet er de nedslående resultatene for norske elver i den internasjonale elevundersøkelsen PISA.

Den viste at nivået i norsk skole har rast siden 2002, og at elevene presenterer under gjennomsnittet i både matematikk, naturfag og lesing.

– Vi ser svært alvorlig på resultatene fra PISA-undersøkelsen. Vi mener tiden nå er moden for en femårig utdanning for grunnskolelærere, der det er mer vekt på faglig fordypning og differensiering på småskole-, mellom— og ungdomstrinn, sier rektor Geir Ellingsen ved Universitetet i Oslo og rektor Sissel Østberg ved Høgskolen i Oslo.