Mens en rekke politikere som sokner til regjeringspartiene har fått kalde føtter og nå advarer offentlig mot å erstatte fylkene og fylkespolitikken med større regioner, har fylkesordføreren i Hordaland en annen oppfatning:

— De regionene vi bestemmer oss for å opprette må være store nok til at de blir konkurransedyktige internasjonalt. Det er et hensyn vi er nødt til å ta når det gjelder næringsutvikling innenfor bl.a. olje, fiskeri og industri, sier Torill Selsvold Nyborg til Bergens Tidende.

Etter hennes skjønn vil Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland slik sett utgjøre en slagkraftig region.

Lik grense for flere etater

Hun ser at det er mange praktiske grunner til å følge samme geografiske inndeling av regionene som for de statlige helseforetakene. Men i tillegg kan det være gode grunner til å trekke ut Oslo som egen region (I dag tilhører Oslo Helse Øst).

Hun understreker at dette regionmønsteret også gjelder for veietaten. I tillegg skal skatteetaten organiseres på samme måte. Politisk sett blir det da mest praktisk å satse på et forvaltningsnivå som følger de samme geografiske grensene.

Sykehusene på ønskelisten

Først en gang utpå høsten vil regjeringen legge frem en stortingsmelding om oppgavefordelingen. Den var bebudet i vår, men er utsatt. Deretter kommer forslaget om den geografiske oppdelingen i regioner.

Torill Selsvold Nyborg er ikke i tvil om hvilke saksområder hun ønsker å få hånd om:

— Hele samferdselssektoren, kultur- og skolesektoren. På litt sikt vil jeg også tro at ansvaret for sykehusene bør føres tilbake til regionene.

— Hvor langt tidsperspektiv har du?

— Det bør være realistisk innen en tiårs periode, sier hun.

Full støtte til Åslaug Haga

Fylkesordføreren har fulgt nøye med i den debatten som først og fremst pågår innenfor Senterpartiet, der motforestillingene mot store regioner er blusset opp i det siste. Fylkesmann og tidligere partileder Anne Enger Lahnsteins sterke advarsel mot regionplanene kom overraskende på henne.

— Men Åslaug Haga er tøff, og hun skal få all støtte fra oss i KrF. Jeg er mer usikker på statsministeren, som visstnok ikke skal være særlig entusiastisk for regionaliseringen. Jeg har invitert ham til Vestlandet for å få innblikk i hvordan vi tenker og arbeider over fylkesgrensene, men han avslo - uten begrunnelse, tilføyer hun.

Selsvold Nyborg er likevel ikke i tvil om at regioninndelingen kommer og trer i kraft etter neste stortingsvalg, slik forutsetningen har vært nokså lenge. Det er de tre regjeringspartiene forpliktet til å gå inn for, ifølge Soria Moria-erklæringen.