NFF ber departementet oppheve vedtaket fra 1999 som åpner for dobbeltceller.

Forbundet påpeker at cellene ikke er bygd for flere enn en beboer av gangen.

— Når to plasseres i en celle blir konsekvensene negative både for de innsatte og de ansatte. Den lave bemanningen i fengslene bidrar til å øke risikoen for overgrep fra fangene når det er flere enn en fange på cella, sier forbundsleder Roar Øvrebvø i NFF.

Han peker også på risikoen for spredning av smittsomme sykdommer når fanger må dele celle.

NTB