• Fleksible alders— og sykehjem. Atskilte avdelinger for minoriteter kan skape trygghet.
  • Gjennomgang av pensjonssystemet. Det bør diskuteres hvordan man skal legge til rette for at innvandrere kan leve både i Norge og i sitt hjemland i alderdommen.
  • Fokus på hjemmetjenesten. Det må kartlegges hvilken hjelp innvandrerfamilier trenger til omsorg av eldre.
  • Bedre pleierrekruttering. Myndighetene må legge til rette for tospråklig helsepersonell.
  • Planlegging. Eldre innvandreres tjenestebehov bør inn i kommunale handlingsplaner.
  • Bedre språkopplæring. Få eldre innvandrere vet hva de har krav på. Dårlige norskkunnskaper er én av årsakene.