— For store verdier står på spill til at næringen kan styres etter kortsiktig tenkning, mener professor og fanagutt Trond Blindheim ved Norges Markedshøyskole i Oslo. Han lanserte den overraskende ideen på slutten av dagen etter at følgende tema var diskutert:

  • Hvordan skal flere turister lokkes til Norge?
  • Kan man satse både på masseturisme med cruiseskip og den mer eksklusive geoturisme samtidig?
  • Hvilke opplevelser etterspør turistene som kommer hit?

Blindheim begrunnet forslaget slik:

— De økonomiske, kulturelle og miljømessige verdiene ved turismen er for store til at hvem som helst skal forvalte dette. Vi må derfor ha et eget departement som kan overstyre all kortsiktig tenkning og koordinere samarbeidet i næringen.

Norge må selges som sært

Følgende punkter inngikk i hans programerklæring for departementet:

n Nei til kortsiktige profittmål og ja til langsiktig tenkning.

  • Nordmenn må lanseres som sære. Vi har sær beliggenhet, natur, sært klima og ikke minst sære folk. Turisme i Norge må ikke være et gjennomsnitt av hva man kan få andre steder.
  • Ingen skal føle seg hjemme når de er her. De skal føle at de er i Norge.

n Kun nisjeprodukter må tillates. Ingenting skal være akseptabelt for folk flest. «Det er bedre å bli begjært av få enn akseptert av mange».

  • Hver region må få utvikle sitt eget konsept, men et generelt forbud mot Disney-kopier må nedlegges.
  • Kun norske mattradisjoner må tillates. Ingen kan for eksempel selge wienerschnitzel i Valdres uten samtidig å tilby rakørret. Man kan heller ikke tilby svinesteik i Lofoten uten å tilby fersk fisk samtidig.
  • Økt tilrettelegging for turistene: Man skal ikke kjøre mil etter mil langs Hardangerfjorden og lure på hvor det sagnomsuste Vestlandet er.

Regjeringen vil satse

Statssekretær Karin Yrvin i Nærings- og handelsdepartementet åpnet konferansen i går, og kunne love at reiseliv er et satsingsområde.

— Vi har ingen planer om en ny departementsstruktur på dette området. Men det er fint at han sparker debatten i gang. Ellers vil jeg overlate til næringen selv å gripe fatt i forslagene hans, sier hun.

Ifølge Yrvin er det viktig for regjeringen å gi signaler om at det nå skal satses tyngre på reiselivsnæringen og viser til Soria Moria-erklæringen om å utvikle en ny reiselivsstrategi.

— Næringspolitikk handler om å ha vilje. Vi ønsker å føre en mer aktiv næringspolitikk - tiden for passiv næringspolitikk er forbi, lover statssekretær Yrvin.

Bakgrunnen for regjeringens satsing er at norsk reiseliv skaper verdier for 60 milliarder kroner årlig og sysselsetter 150.000 mennesker.

  • Men vi ønsker å utvikle enda flere arbeidsplasser. Reiselivsbransjen ønsker selv én million flere reisende i 2010. Både i 2004 og 2005 har antall overnattinger økt, men ikke så mye som vi hadde håpet på. Så her har vi en utfordring.
ARNE HOFSETH