Forslaget legges fram for Stortingets arbeids— og sosialkomité onsdag. Komiteen holder åpen høring om tilleggsbevilgningene på 710 millioner kroner som regjeringen fremmet forslag om like før påske.

– Vil styrke sikkerheten

– Selv om ekstrabevilgningene og de mange tiltak som foreslås i proposisjonen vil bedre situasjonen frykter vi at Nav fortsatt vil oppleve mange problemer i gjennomføringsfasen av reformen. Det er i denne situasjonen vi ser behovet for et eget Nav-ombud for å styrke rettssikkerheten til brukerne av Norges største velferdsetat, sier Jarl Ovesen, assisterende generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Les også: Fire av ti er misfornøyde

Mange klagesaker

FFOs Rettighetssenter fikk rekordmange Nav-relaterte saker i fjor. Økningen var på 50 prosent fra året før. Feilene er mange og alvorlige, mener organisasjonen.

– Brukerne fra hele landet som har søkt uførepensjon, rehabilitering og attføringspenger, hjelpemidler og trygdebil har tatt kontakt med FFOs Rettighetssenter for hjelp. De opplever problemer på mange områder som alt fra rot og lang saksbehandlingstid, systemfeil, utilgjengelighet og mangel på informasjon, sier Ovesen.

Stortingets Arbeids- og sosialkomité skal avgi sin innstilling 7. mai.

Hva mener du om et eget Nav-ombud? Si din mening her.