Innfør frivillig flyavgift, i tillegg bør det jobbes for en internasjonal avgift på flyreiser, Miljøinformasjon bør innføres på flybillettene og vi alle må reise mindre. Det er Framtiden i våre henders (FIVH) medisin for å bøte på den økende forurensingen fra flytrafikken.

Fra 1991 til 2002 har CO2-utlippene fra charterreiser har hatt en økning på rundt 90 prosent hevder FIVH i en artikkel på organisasjonens hjemmeside. Tall som Framtiden i våre hender har hentet inn viser at mens det i 1991 var totalt 10.162 charterflyginger i 1991, hadde tallet steget til 19.102 avganger i 2002.

Det medførte samtidig en økning i utslipp av miljøfarlige gasser som CO2 og NOX på like mange prosent.

Advarsler på billettene

«Charterturistene doblet dermed sitt bidrag til drivhuseffekten i perioden», skriver Framtiden i våre hender. De hevder videre at forurensing fra fly er om lag to og en halv gang så stor som fra bil og hele 30 ganger så mye som fra fly.

Likevel betaler vi 75 år i CO2-avgift per liter bilbensin og ingenting for en utenriks flyreise. Som et av flere tiltak for å redusere chartertrafikken, lanserer Framtiden i våre hender et forslag om innføring av advarsler på flybillettene og på selve flyene, a la det som finnes på sigarettpakkene. For eksempel: «Flytrafikk gir alvorlige miljøskader».

— Det hjelper ikke med stadig mer miljøvennlige fly, hvis det vi vinner i teknologiforbedringer spises opp av at folk drar til Syden tre gang i året i stedet for en. Konklusjonen er derfor enkel men upopulær: Vi må reise mindre, skriver FIVH.