Stortingsrepresentant Heikki Holmås mener det er på høy tid Norge følger etter land som USA, Sverige og Island og gir mulighet til å ha dobbelt statsborgerskap. Forbudet har eksistert siden 1888, men er først blitt håndhevet i nyere tid, ifølge NRK.

- Nordmenn flytter til utlandet og bosetter seg kanskje der sammen med en ikke-norsk ektefelle, og opparbeider seg en sterk identifisering med dette landet. På samme måte kommer det folk til Norge, sier Holmås.