Kjenner du noen åtteåringer som forstår følgende:

  • Det skal ikke søkes frem eller publiseres sider med pornografisk, rasistisk, blasfemisk eller nazistisk karakter.
  • Det skal ikke legges ut propagandistisk materiell for særinteresser.
  • Det skal ikke sendes innlegg som er injurierende eller usaklig i diskusjonsgrupper.
  • Det skal ikke lastes ned programvare fra Internett på skolens datamaskiner.
  • Overtredelse på denne avtale medfører at eleven/klassen ikke har tilgang til skolens datamaskiner over en periode.

Punktene er hentet fra en avtale lærerne på Bjørndalsskogen skole sendte med elevene i småskolen hjem. Nederst på avtalearket ber skolen om elevens forpliktende underskrift.

Foreldrenes underskrift var ikke nødvendig.

— Kan bli nysgjerrige

— Jeg ble nærmest sjokkert over hva skolen vil at små barn skal underskrive, sier Jan Bjelland, som har en datter som går i tredje klasse på Bjørndalsskogen.

— Man kan ikke forvente at normale åtteåringer vet noe om slikt. Men etter å ha fått se avtalen, vil de kanskje bli nysgjerrige og begynne å søke på de forbudte ordene, sier han.

Bjelland er ikke akkurat blitt beroliget over skolens pedagogiske evner.

Han mener at barn må få lov til å bli behandlet som barn, og ikke bli tvunget til å underskrive slike kontrakter, der de også påtar seg ansvar for at resten av klassen kan bli nektet å bruke skolens datamaskiner hvis de kommer inn på en gal side.

Inspektør Vigleik Stoveland forteller at skolen for en måned siden oppdaget at en tredjeklassing hadde gått inn på en side med pornografisk innhold etter å ha fått en link fra noen eldre barn.

Etter at foreldre reagerte på dette, måtte skolen gjøre noe. Fra før hadde den inngått avtaler som referert overfor med ungdomsskoleelevene. Nå bestemte skolen seg for at også de yngre elevene skulle undertegne avtalen eller i det minste snakke med en lærer om innholdet i avtalen.

Vanskelig selv for ungdom

Avtalen ble faktisk vedtatt av bystyret så tidlig som i 1997, bare året etter skolene i Bergen tok i bruk Internett. Da var den ment for bruk i ungdomsskolen.

Det er Arthur Johnsen som er IKT-ansvarlig i skoleseksjonen i kommunens oppvekstavdeling.

Han antyder at dagens avtaler er for vanskelige å forstå selv for ungdomsskoleelever.

— Vi skal gjøre den lettere å forstå for elevene og foreldrene, og den skal fokusere mer på elevenes behov, ikke på skolens, sier han.