Hvis bybanen ikke lar seg realisere, anbefaler utvalget en førerløs automatbane mellom Fornebu og Lysaker, som er avhengig av supplerende buss— og båttilbud til Fornebu.

Forutsetter For at bybanen skal realiseres forutsetter fylkesutvalget at det inngås en avtale med staten der fylkeskommunen påtar seg ansvaret mot at midler stilles til rådighet for investering og drift.

Fylkesutvalget forutsetter også at transporttilbudet med bane må være vedtatt og finansiert før bolig- og næringsområdene på Fornebu tas i bruk.NTB