Juridiske tjenester bør bli billigere og lettere tilgjengelig for folk flest, mener regjeringen. — Konkurransesituasjonen i advokatmarkedet må gjennomgås med sikte på å gjøre juridiske tjenester rimeligere og lettere tilgjengelig for folk flest, sier justisminister Hanne Harlem. Hun nedsatte fredag Advokatkonkurranseutvalget. I tillegg til den stive timeprisen er det vanskelig for alminnelige forbrukere å orientere seg i advokatmarkedet og sammenligne priser. Utvalget skal blant annet vurdere vurdere reglene om organisering av advokatvirksomhet, adgangen for andre enn advokater til å yte rettshjelp og advokaters adgang til å drive markedsføring. Utvalget skal også foreslå tiltak som gjør det lettere å orientere seg om pris og kvalitet hos advokatene, for eksempel plikt til å operere med faste priser for avgrensede oppdrag og til å gi overslag over hva en rettskonflikt totalt kan koste klienten. Utvalget skal levere sin utredning innen 1. juli 2002, og ledes av professor Einar Hope fra NHH.