Da han innledet på en konferanse om samfunnssikkerhet i Stavanger mandag, opplyste justisministeren at han vil legge fram et lovforslag der kommunene får plikt til å utarbeide beredskapsplaner.

– Mange kommuner har slike planer i dag, men vi vil at alle skal vurdere hvilke risikoer de står overfor og se på hvordan de kan forebygge og møte kriser, sier Storberget.

På konferansen ga han også status for arbeidet med å bygge ut nødsamband for politi, redningstjeneste og helsevesenet.

– Nødsambandet er klart for åpning rundt Oslo i år. Deretter vil det bli bygget ut til resten av landet. Det blir et avlyttingssikkert nett med mulighet for dialog over funksjonsgrensene. Vi investerer 3,6 milliarder kroner i dette nettet, sa statsråden.