Breiviks forsvarer, advokat Geir Lippestad, er fornøyd med kjennelsen og at pressen får være til stede.

— Det er nettopp det vi har argumentert for. Det er grunnleggende i norsk rettspraksis og et viktig rettssikkerhetsprinsipp, sier Lippestad til NTB.

I likhet med tidligere, begjærte politiet dørene lukket ved fengslingsmøtet 19. september. I kjennelsen fra Oslo tingrett mandag slås det fast at pressen skal gis anledning til å være til stede under rettsmøtet, men med referatforbud. Det samme gjelder fornærmede og etterlatte som har fått oppnevnt bistandsadvokat.

Lukkede dører

Politiet i Oslo har begjært varetektsfengsling av terrorsiktede Breivik i ytterligere 8 uker, fire av dem i fullstendig isolasjon. Retten mener det er lite sannsynlig at 32-åringen vil få mulighet til å kommunisere med noen på en slik måte at det vanskeliggjør etterforskningen.

«Det er godt mulig at siktede vil benytte anledningen til å si »noe”, men retten mener det er lite trolig at dette vil kunne være «noe» som vanskeliggjør sakens opplysning", heter det i kjennelsen. Likevel lukkes dørene, noe som innebærer at ikke hvem som helst kan møte opp.

«Ved åpne dører har en ingen kontroll over hvem som er til stede i retten», heter det i kjennelsen.

Lippestad sier klienten hans er forberedt på å møte i en rettssal full av tilhørere.

— Han har ønsket åpne dører helt fra starten, sier han.

Fornærmede får adgang

Bistandsadvokatene støttet politiets begjæring om lukkede dører, og mener det er viktig å skjerme de fornærmede fra «de utspill og det fokus åpne dører medfører».

Koordinerende bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen har også påpekt at det så langt ikke er kommet ønsker fra fornærmede eller etterlatte om å være til stede under fengslingsmøtet.

Likevel vil ikke retten nekte dem å møte opp neste mandag, noe som blant annet begrunnes med at få fornærmede og etterlatte vil ønske adgang. Før forrige rettsmøte, 19. august, mente politiet at om fornærmede fikk tilgang, kunne de ubevisst gå ut med informasjon som kan skade etterforskningen.

Oslo tingrett mener dette er lite sannsynlig, og påpeker at referatforbudet i så fall vil gjelde overfor for eksempel «en journalist som får slik informasjon fra en fornærmet som har vært til stede i retten».

Bare de etterlatte og fornærmede som har fått oppnevnt bistandsadvokat som vil få adgang til retten om de ønsker det.