• Mitt håp er at dette om to år skal bli et permanent og landsdekkende tilbud til alle nybakte foreldre, sier Laila Dåvøy.

Barne— og familieministeren var fremsynt. Lenge før Møreforsking Volda slo fast at de nåværende kursene ikke når frem til nybakte foreldre, foreslo departementet en dags gratis samlivskurs for nettopp denne gruppen. Det skjedde i familiemeldingen, som ble lagt frem i fjor vinter. På årets statsbudsjett ble det satt av fem millioner til tiltaket.

Nå er departementet i full gang med å utarbeide et prøveopplegg. Deretter skal et visst antall prøvekommuner utpekes. Her skal tilbudet komme i gang allerede fra i år. Helsestasjoner og frivillige organisasjoner er aktuelle arrangører.

Tilskuddet til de allerede etablerte samlivskursene øker også noe, slik det har gjort hvert år. I år er det avsatt rundt fem millioner. Dåvøy understreker at man på grunn av egenandel får langt flere kurs og når mange flere kursdeltakere enn hva tilfellet er for de planlagte gratiskursene.

For øvrig er ikke Laila Dåvøy spesielt overrasket over konklusjonene i rapporten fra Møreforsking.

— Den forteller oss det vi håpet var tilfellet, nemlig at disse kursene er et vellykket tiltak for å styrke familien og hindre skilsmisser. Slik sett var det viktigste med evalueringen å få bekreftet det vi ante på forhånd, konkluderer Dåvøy.