Landsstyrets innstilling gikk ut på at Fremskrittspartiets representanter skulle stilles fritt i dette spørsmålet, men FpU tok opp en tidligere forkastet formulering om at aktiv dødshjelp i noen situasjonen skal tillates, regulert av et strengt lovverk.

Voteringen på dette punktet var preget av en del uklarheter om hva det faktisk ble stemt over. Punktet ble derfor tatt opp til ny votering, og flertallet for betinget aktiv dødshjelp ble bekreftet med 131 av 235 delegater.

I det vedtatte avsnittet heter det at Frp vil ha frihet til å bestemme over eget liv, noe som betyr at man også bør sikres retten til en verdig avslutning på livet.

Frp er det første partiet i Norge som godtar en slik omstridt praksis. FpU viser til at aktiv dødshjelp kan godtas i tilfeller av langt fremskreden og uhelbredelig kreft.

Senterpartiets nestleder Trygve Slagsvold Vedum reagerer sterkt på vedtaket, som han karakteriserer som farlig.

– Det er et veldig farlig vedtak. Vi passerer en ukrenkelig grense når man kan begynne å ta liv på vegne av det offentlige. Vi er livredde for at dette over tid vil føre til at de som er aller sykest kan føle seg til bry for samfunnet og føle at det er en lettelse for pårørende og de rundt dem at de avslutter livet sitt, sier Slagsvold Vedum til NTB.

Han mener i tillegg at argumentasjonen for aktiv dødshjelp aldri har vært dårligere enn nå, for det finnes nå såpass gode medisiner at det er mulig å lindre smerte på en helt annen måte.

– Det er umulig å sette en grense når den først er åpnet, for da blir den flytende, avslutter Trygve Slagsvold Vedum.

– Retten til å bestemme over eget liv må også gi rett til å avslutte det. Derfor vil vi «i særlige tilfeller» tillate aktiv dødshjelp, sier Fpu-formann Ove A. Vanebo.

Han er en av en rekke Frp-politikere som går inn for å åpne for aktiv dødshjelp «i særlige tilfeller», skriver Aftenposten.no.

_Les også:

Løftet frem kampsakene_

Den vanligste metoden er å slutte å gi pasienten sondenæring slik at vedkommende dør av dehydrering, eller gi en dødelig dose av medisiner. I to av Frps største fylkesorganisasjoner, Oslo og Akershus, er det støtte for forslaget.

Vil ha legekontroll

Ifølge Foreningen retten til en verdig død har mer enn 100 norske leger anonymt innrømmet at de «bevisst avsluttet sine pasienters lidelser». En av Norges fremste medisinere siden andre verdenskrig, Peter F. Hjort, har tatt til orde for at leger i sjeldne tilfelle bør slippe straff for å bryte loven, først og fremst i form av aktiv dødshjelp til nyfødte med svært store og uopprettelige fødselsskader

Den sterkeste pådriveren for å innføre aktiv dødshjelp er Fremskrittspartiets Ungdom. FpU har arrangert eget kurs om aktiv dødshjelp i Sverige Sverige i regi av den svenske interessegruppen «Retten til vår død», og har i tillegg hatt møter med representanter for Foreningen retten til en verdig død.

– Uansett hvor god behandling man gir, er det noen pasienter som lider av uhelbredelig sykdom og har svært store lidelser. Vi mener de må ha rett til å avslutte sitt liv på en verdig måte, sier Vanebo.

FpU ønsker en kontrollinstitusjon i form av to ulike leger som gi en uavhengig vurdering av pasientens status.

– Det må en svært grundig gjennomgang av hvert tilfelle. Men for noen vil dette være den beste løsningen, dersom smertene er for store og videre behandling er nyttesløs. En måte å gjøre dette på, kan være å gi medikamenter som stopper livsfunksjoner, sier Vanebo.

_Les også:

Sandberg ut mot Aps «ufrihet»_

FpU viser til at i Nederland får to av tre avslag når de søker om å få gjennomført aktiv dødshjelp, og at bruken har gått ned etter at dette ble innført i 2001

– Vi vet at det utføres aktiv dødshjelp i Norge i dag. Da er det bedre å få dette inn i ordnede og kontrollerte forhold. Regelen skal være at dette bare benyttes i svært sjeldne tilfeller, sier Vanebo. Meningsmålinger viser at 80 prosent av Frps velgere støtter forslaget.

Storberget åpen

Forslaget som i dag skal behandles på Frps landsmøte, har flertallet i Frps programkomité i ryggen. I landsstyret derimot er tilhengerne i mindretall. Dersom Frp skulle gå inn for dette, vil aktiv dødshjelp for kunne bli en ny og uvanlig sak i høstens valgkamp.

_Les også:

Farvel til formann Jensen_

Tidligere har justisminister Knut Storberget (Ap) sagt at han kunne valgt aktiv dødshjelp dersom han var dødssyk, men han avviste samtidig at han ville jobbe aktivt for å tillate dette. Siden 1977 har foreningen Retten til en verdig død forsøkt å legalisere såkalt «eutanasi» for mennesker som er uhelbredelig syke og har store lidelser.

Les også: «Jeg lurer på om Siv Jensen kan nevne én kvinnerettighet som Frp har bidratt til å kjempe frem.»

FPU.NO
SCANPIX