Staff ber nå om at Christer Tromsdal, som ble avslørt som politiagent i jakten på NOKAS-utbyttet, blir stevnet som vitne i den pågående retssaken i Stavanger.

Staff kom samtidig med en sterk oppfordring til påtalemyndigheten om at etterforskningsmaterialet knyttet til jakten på NOKAS-pengene blir utlevert.

— Det er meget sterke indikasjoner på at det forefinnes betydelig etterforskningsmateriale som vedvarende holdes unna forsvarernes innsyn. Jeg sikter da til pengesporet. Vi forsvarere har ikke innsyn i dette materialet. Jeg ber igjen om at dette blir å fremlegge, slik at man slipper at det faller skjeletter ut av skapet annenhver dag.

Dommer Helge Bjørnestad uttrykte forståelse for Staffs syn.

— Det er ikke alle rettens medlemmer som har sett programmet. Noen har valgt å ikke se det. La meg også si at intet er mindre egnet til å påvirke retten enn alt det som kommer fra massemedia. Samtidig er ingen mindre interessert i at det skal ramle ting ut av skapet enn retten. Dette må vi få slutt på. Disse tingene som måtte ramle ut av disse skapene er vi utrolig lei av, sa Bjørnestad.

Statsadvokat Arild Dommersnes er derimot ikke enig. Han mener at det må skilles mellom den pågående NOKAS-rettssaken og etterforskningen av hvor utbyttet har tatt veien.

— Vi kan ikke utsette behandlingen av saken til pengene er funnet. Dette med pengene er altså under etterforskning fortsatt, og vi oppfatter det som uheldig at de tiltalte i denne saken holdes oppdatert på hvordan dette arbeidet går, sa Dommersnes i morges.

Han la til:

— Disse pengene har ingen implikasjoner for spørsmålet om straff eller ikke straff i vår sak.