Hun skal ifølge NRK også ha gått langt i å love at staten vil bidra med de 15 milliardene et OL vil koste å arrangere. Haga kaller et OL i Tromsø god distriktspolitikk og mener det kan bli en viktig del av nordområdesatsingen.

– Vi må se et OL i sammenheng med hele regionen. Landsdelen blir mer attraktiv, vi kan satse mer på turisme og vi beholder kompetansen i nord, sier Haga.

Hun mener videre at Tromsø er den byen som har størst mulighet til å faktisk få tildelt OL.

Haga sier at hun kommer med det oppsiktsvekkende utspillet både som Sp-leder og som kommunalminister, men vil ikke være med på at hun ødelegger for Idrettsforbundet med å fremme et så tydelig ønske.

Kommunalministeren mener dessuten at Norge har råd til et OL i Tromsø, noe den forrige regjeringen mente vi ikke hadde.

Åslaug Haga mener Tromsø bør bli Norges søkerby.
Aas, Erlend