Fredrikstad-mannen driver auksjonsfirmaet Grev Wedels Plass Auksjoner i Oslo, som står bak verdens eneste årlige spesialauksjon på Edvard Munchs kunst.

Han har ikke problemer med å forstå at et forslag om amnesti for Munch-tyvene er kontroversielt.

– Men i noen sjeldne tilfeller kan en strikt håndhevelse av rettslige prinsipper bli det godes fiende. Hvis vårt primære mål er å få tilbake de stjålne maleriene – og det bør det være – er tiden er moden for å prøve å tenke nytt, sier kunsthandleren til Fredriksstad Blad

Maleriene ble stjålet fra Munch-museet i Oslo 22. august i fjor.

Fredrikstad-mannen har mange kontakter på det internasjonale kunstmarkedet og mener at vi nordmenn har vansker med å skjønne hvor stor Edvard Munch er i utlandet.

– Det går knapt en uke uten at internasjonale massemedier omtaler saken, sier han.