Onsdag vedtar Tromsø kommunestyre etter alt å dømme å opprette et kommunalt Mandela-kontor som skal organisere byens videre arbeid mot hiv/aids, skriver avisa Nordlys.

Bakgrunnen er at stiftelsen 46664 etter konserten i Tromsø gjorde hele byen til ambassadør for Mandela-saken.

Leder for Nobelkomiteen, professor Ole D. Mjøs, gleder seg stort over at Tromsø nå tar denne forpliktelsen på alvor, at det ligger an til årlige Mandela-arrangement og kanskje et eget Mandela-hus i byen.

Samtidig lufter han på nytt forslaget han selv kom med like etter Mandelakonserten, at det reises en byste eller statue av fredsprisvinneren i Tromsø.