– Vi er først og fremst opptatt av at de pårørende skal føle seg veldig sikre på at når en beslutning blir tatt, så er det ikke noen faglig tvil om at det var en rett beslutning. Derfor vi alltid ha en mulighet til alternativ faglig vurdering, sier Venstre-leder Lars Sponheim til TV 2.

– Jeg har ikke sett innholdet i dette forslaget ennå, men jeg mener at vi må gjøre noe for å øke pasientenes rettssikkerhet i slike situasjoner, sier leder i Stortingets helse— og omsorgskommite, Harald T. Nesvik (Frp) til bt.no. Selv engasjerte han seg i Kristina-saken, for å få sykehuset til å gi Kristina og faren bedre tid.

– Jeg er ikke sikker på om en ny lov er veien å gå, eller om vi kan få det til ved å gjørenoe med eksisterende lovverk. Det som er viktig er å sikre en «second opinion», og da må vi også ofte gå utenfor landets grenser. Miljøene er gjerne så små i Norge at det er nødvendig for at den nye vurderingen skal være reell, sier Nesvik.

Kristina Hjartåker ble det tredje død-sofferet etter raset i Hatlestad terasse 14. september i fjor. Fire-åringen lå livstruende skadd på Haukeland universitetssykehus siden rasulykken i Hatlestad terrasse i september i fjor, og sykehuset ville, mot farens vilje, koble Kristina fra maskinen som hjalp henne å puste.

Faren gikk ut på TV 2 Nyhetene og tryglet helsevesenet om å gi datteren sjansen til å leve videre.

Kristina-saken viste nettopp at tilliten mellom pårørende og leger kan bryte fullstendig sammen. Hvis det oppstår uenighet om å avslutte livsnødvendig behandling, vil Venstre at eksperter fra et annet sykehus automatisk skal vurdere saken.

Forslaget som nå kommer er fremmet av tidligere sykehusdirektør Gunvald Ludvigsen

— Du får trygghet på en ny uavhengig uttalelse, og du får også mer tid. Og tid er viktig i slike saker, sier Ludvigsen til TV 2.

Second opinion

Stener Kvinnsland var øverste ansvarlige ved Haukeland Sykehus i Kristina-saken. Han er forsiktig skeptisk til forslaget.

– Det er en veldig vanskelig problem-stilling, så jeg er spent på hvordan re-gjeringen håndterer oppfordringen.

– Viser Kristina-saken at denne debatten må taes?

– På mange måter gjør den jo det, og i den grad den kan bidra til det så ønsker jeg debatten velkommen på alle måter, sier Kvinnsland.

Lars Sponheim er imidlertid helt klar på at dette er veien å gå.

– Hele rettssikkerheten her må hvile på det som heter på godt nynorsk heter «second opinion», det må være en uavhengig annen faggruppe som sier sin mening om denne behandlingen, sier han.