— Det tjener ikke KrF at Valgerd går av. Problemet ligger mye dypere. Partiet er i ideologisk krise og må ut av regjeringen, sier Lorentz Lunde til BT. Før kommunevalget i år trakk han seg som ordførerkandidat i protest mot KrF sitt regjeringssamarbeid.

— Jeg sa for to år siden at samarbeidet med Høyre og KrF ville føre partiet vårt ut i ulykken. Og jeg har fått rett. Kristelig Folkeparti har aldri vært et markedsliberalt parti, men nå må partiet ta en stor del av ansvaret for en markedsliberal politikk, sier Lunde.

Klistret til Frp

— Hva bør KrF gjøre for å styrke posisjonen frem mot stortingsvalget i 2005?

— Partiet må rive seg løs fra regjeringssamarbeidet og stå fritt. Jeg er redd det vil gå partiet ille dersom det går inn i neste stortingsvalg som en del av den nåværende regjeringen, i tett samarbeid med Høyre og klistret til Fremskrittspartiet, sier Lorentz Lunde.

KrF-nestor og tidligere stortingsrepresentant Hans Olav Tungesvik er helt klar på at partiet må avslutte regjeringssamarbeidet med Høyre på et egnet tidspunkt.

— Det blir altfor belastende i det lange løp. Når en god og egnet sak dukker opp, bør partiet si helt klart fra om hvor grensen går. Aksepteres ikke dette av Høyre, er det naturlig å gå ut av regjeringen, mener Tungesvik.

Tilbake til sentrum

— På hvilke områder bør KrF sette hardt mot hardt?

— Jeg vil nevne tre saker. Et skikkelig løft for kommuneøkonomien er helt nødvendig. Partiet kan etter mitt syn heller ikke akseptere en politikk som gir rom for nye skattelettelser. Det har vi ikke råd til i et land med stor privat velstand, men mye offentlig fattigdom. Alkoholpolitikken er også en sak der KrF må sette foten ned. Lavere alkoholavgifter fremmer ikke edruskapssaken, sier Tungesvik.

Han mener Kristelig Folkeparti må finne veien tilbake til det politiske sentrum.

— Det er her partiet hører hjemme. Venstre, Sp og KrF representerer viktige motkulturverdier på områder som distriktspolitikk, miljø, språklig mangfold, en restriktiv alkoholpolitikk og et kristent verdisyn, sier Tungesvik, og legger til:

— KrF har aldri sittet i en bedre regjering enn sentrumskoalisjonen Bondevik ledet fra 1997 til 2001, sier han.

Går for Høybråten

Han har sin klare favoritt som ny partileder:

— Dagfinn Høybråten vil bli en glimrende KrF-leder. Han er tydelig, usedvanlig kunnskapsrik og har evne til å formulere seg slik at folk oppfatter budskapet. Og han uttrykker seg alltid balansert, sier Tungesvik. Han tror ikke lederskiftet løser alle problemer.

— Men en fornyelse på toppen kan virke stimulerende på hele partiet, sier han.

Fylkesleder Tryggve Lillestøl i Sogn og Fjordane KrF er uenig med dem som hevder at partiet er dypt inne i en ideologisk krise og må ut av regjeringen for å komme på rett kjøl.

«Fått gjennomslag»

— Men partiet må bli tydeligere og flinkere til å formidle at vi har fått gjennomslag for mange viktige KrF-saker, sier han.

— Kan du nevne noen?

— Økt bistand til fattige land er en av partiets hjertesaker. Her har regjeringen innfridd. Uten KrF i regjering ville vi på langt nær fått så sterke restriksjoner i bruk av moderne bioteknologi. Partiet bør også kunne ta din del av æren for at stramme statsbudsjetter har bidratt til lavere rente, sier Lillestøl.

<b>TROR PÅ FORNYELSE:</b> KrF-nestor Hans Olav Tungesvik liker ikke KrFs regjeringssamarbeid med Høyre. Å gå ut av regjeringen vil også gi partiet en skikkelig ny giv, tror han.
ROBERT BRÅTHEN (arkiv)