Venstres landsmøte er svært positiv til utbyggingen av raske dobbeltspor på Østlandet, kalt Intercity-prosjektet. Landsmøtet ønsker en full utbygging så raskt som mulig, det vil si i triangelet Lillehammer — Halden - Skien.

Prosjektet har vært kostnadsberegnet til 150 milliarder kroner, og regjeringen foreslo derfor i Nasjonal transportplan fredag å begynne med et såkalt lite triangel - det vil si mellom Hamar - Fredrikstad og Tønsberg - innen 2024. Det skal koste 60 milliarder kroner.

Triangel blir kvadrat

Det er ikke Venstre fornøyd med.

— Regjeringen skal bygge Intercity stykkevis og delt, eller tregt og dyrt som det også heter. Venstre vil ferdigstille Intercity helt til endestasjonene innen 2025, sa Venstre-leder Trine Skei Grande i sin tale.

"Dobbeltspor fra Oslo til Halden, Skien og Lillehammer og banebygging rundt de store byene er første etappe i et moderne jernbanenett mellom landsdelene i Norge, både for person— og godstransport" het det i forslaget til partiprogram.Med det sier Venstre at de så snart som mulig vil bygge dobbeltspor videre til andre storbyer - til Trondheim fra Hamar, mot Kristiansand og Stavanger fra Skien og mot Gøteborg og videre til København fra Fredrikstad.

Vil bygge tog for 165 milliarder

Problemet for Hordaland har vært at Intercity-triangelet ikke har en gren som går vestover. Derfor har Hordaland Venstre argumentert sterkt for å få inn setningen "Byggingen av Ringeriksbanen må bli en del av Intercity-utbyggingen". Det ble det flertall for i salen lørdag ettermiddag.

Ringeriksbanen er planlagt som dobbeltspor mellom Oslo/Sandvika og Hønefoss, og vil forkorte reisen mellom Oslo og Bergen med minst en time. Banen er kostnadsberegnet til 15 milliarder kroner. Det betyr at landsmøtet til Venstre har vedtatt å bruke 165 milliarder kroner på nye toglinjer i Norge de neste 12 årene.I tillegg fikk Oslo Venstre flertall for at en ny jernbanetunnel gjennom Oslo må bygges, og Nord-Trøndelag Venstre for at Meråkerbanen må elektrifiseres i tillegg til Trønderbanen.