— Vi, og mange med oss, er av den oppfatning at Grace Skaugen burde være en ypperlig styreleder, heter det i et brev fra administrerende direktør Knut T. Traaseth i Aksjonærforeningen til lederen i Statoil ASAs bedriftsforsamling og valgkomité, Anne-Kathrine Slungård.

Han peker på at det er av stor betydning for Statoil å få på plass både en ny konsernsjef og ny styreleder så raskt som mulig.

— Norge er et lite land, og i mange rekrutteringsprosesser opplever man at det kan være vanskelig å finne kandidater uten for sterke bindinger eller relasjoner til enkelte miljøer, institusjoner eller eiermiljøer. Det er således viktig at man finner en styreleder som kjennetegnes av integritet og besitter forståelse for og erfaring fra internasjonal virksomhet, skriver Traaseth.

Han understreker at anbefalingen av Skaugen er ment som et konstruktivt innspill i arbeidet med å finne ny styreleder.