Det foreslår nyvalgt Unge Venstre-leder, Lars-Henrik Michelsen.

Utspillet kommer etter gårsdagens BT-sak som viste at den norske importen fra fattige land i Afrika synker, trass i opphevelse av tollbarrierer.

— Afrika sliter med imageproblemer. Folk assosierer verdensdelen med krig, sult og katastrofer. Skal man få norske forbrukere til å etterspørre mer varer fra de fattigste landene må man begynne med image-bygging, sier Unge Venstre-lederen fra Austevoll.

Derfor foreslår Michelsen at det over statsbudsjettet bevilges penger til merkevaren «Godt Afrikansk».

— Matmerket «Godt Norsk» ble nettopp laget for å bevisstgjøre forbrukerne om at norsk mat er bra. Mener man alvor med å øke importen fra de fattigste landene, så er det ikke nok med nedbygging av handelsbarrierer, mener han.

— Vil dere bytte ut «Godt Norsk» med «Godt Afrikansk»?

— Ja, vi ser helst at «Godt Norsk» forsvinner som merkevare. Midlene bør heller brukes til å stimulere etterspørselen etter varer fra fattige, afrikanske stater, sier han.

Michelsen mener også matvarekjedene må skjerpe seg, og gi folk et større mangfold å velge i.

— Rema, Rimi og de andre billigkjedene har et begredelig vareutvalg i dag, mener Unge Venstre-lederen.

Merkeordningen «Godt Norsk» er allerede under press. Både Høyre og Ap vil gjennomgå ordningen, mens forbrukerforsker Runar Døving mener den bør legges ned. Argumentet hans er at «Godt Norsk» ikke lenger et kvalitetsstempel, men kun en måte for monopolbedrifter som Prior å markedsføre sine produkter på.

Merkeordningen drives av Matmerk, som i 2003 får 16 millioner kroner over statsbudsjettet.

SATS PÅ AFRIKA: - Bytt ut «Godt Norsk» med merkevaren «Godt Afrikansk», mener Unge Venstre-leder Lars-Henrik Michelsen.