Wiig foreslår dette i sin innstilling til Finansdepartementet. Hun vil til sammen fjerne tolv tollstedene: Arendal, Gjøvik, Moss, Stord, Odda, Florø, Molde, Kristiansund, Mosjøen, Sortland, Narvik og Alta.

Måløy, Kongsvinger, Harstad, Honningsvåg, Vadsø og Båtsfjord som var strøket som distriktstollsteder i høringsdokumentet, bør etter tolldirektørens mening bestå.

Tolldirektøren vil også slå sammen Tønsberg, Sandefjord og Larvik til Vestfold regiontollsted. Fredrikstad distriktstollsted og Svinesund tollsted slås sammen og Egersund ekspedisjonsenhet endres til ekspedisjons— og kontrollenhet.

Tolldirektøren ønsker å organisere landet i seks tollregioner med regiontollsteder i Vestfold, Oslo, Fredrikstad/Svinesund, Bergen, Trondheim og Tromsø.

I forhold til innstillingen om Tollvesenets distriktsforvaltning som ble lagt frem 21. mars, har tolldirektøren gjort noen endringer i regioninndelingen. Blant annet foreslår hun å flytte Møre og Romsdal fra Region Midt-Norge til Region Vest, med Bergen (i stedet for Stavanger) som regiontollsted. (NTB)

SUPERTOLLSTED: Tolldirektøren foreslår hun å flytte Møre og Romsdal fra Region Midt-Norge til Region Vest, med Bergen som regiontollsted.
ARKIVFOTO: HELGE SUNDE