Den forrige Avinor-ledelsen refses for sin ressursbruk både fra politisk hold og fra egne rekker, skriver VG lørdag.

– Man bør vurdere en gransking av den forrige ledelsens feildisponeringer som har kostet både samfunnet og konsernet store summer, sier Paul Johansen, tillitsvalgt ved Oslo innflygingskontroll.

Lederen i Stortingets samferdselskomité, Per Sandberg (Frp) reagerer kraftig. Han krever ny behandling i Stortinget hvis styret i Avinor viderefører forslaget fra en intern faggruppe om at kun 30 prosent av arbeidsoppgavene fra Røyken kontrollsentral skal overføres til Sola lufthavn i Stavanger.

Ifølge NRK vil lederen av Stortingets samferdselskomité ha en orientering fra samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp). I tillegg bør statsråden gå inn i Avinor og be styret i selskapet vurdere sine stillinger, sier Sandberg til TV 2.