To RV-representanter har i dag fremmet et privat forslag til bystyret om å innføre rushtidsavgift i Bergen. Stine Akre sier til bt.no at hun mener det bør koste 50 kroner å kjøre bil morgen og ettermiddag.

– Til gjengjeld vil vi fjerne dagens bompengeordning, slik at det blir gratis å kjøre utenom de travle timene, sier Akre.

Partiet håper å få forslaget behandlet på første bystyremøte etter sommerferien, før dagens bystyre blir erstattet med et nytt.


Hva synes du om forslaget? Si din mening!

KrF på vippen? – KrF har programfestet veiprising i sitt program for neste periode. Hadde det ikke da vært taktisk lurt å vente til etter valget?

– Av og til er realitetene viktigere enn taktikken. Dessuten kan vi reise saken på nytt i neste bystyreperiode, hvis vi ikke får flertall denne gangen.

– Ap har prøvd å lage et tverrpolitisk miljøprogram, der det ikke står noe om rushtidsavgift eller veiprising. Ap vil vente på avklaring i Stortinget. Er ikke det nødvendig?

– Bør gå foran – Nei, det går for treigt på Stortinget. Samferdselsministeren har åpnet for prøveordninger. Bergen gikk foran da byen i sin tid etablerte bompengeringen, det er ingen grunn til at vi ikke skal gå foran med veiprising, sier Akre.

RV begrunner veiprisingen med den voldsomme trafikkveksten som har vært og vil komme i Bergen. I den nylig fremlagte transportanalysen for bergensområdet fremgår det at Bergen får en trafikkvekst på 50 prosent frem til 2030. I perioden 1990 til 2002 økte trafikken med 37 prosent i Bergen mot 25 prosent på landsbasis.

Biltrafikken er ansvarlig for 56 prosent av klimagassene i Bergen.

– Selv Bergen næringsråd uttaler seg nå positivt om veiprising. Lastebileierne vil ha forsøk i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. De vil ha trafikken ned for at nyttetrafikken skal komme frem. Der er vi enig. Nyttetrafikken ønsker vi, sier Stine Akre.

Les hele forslaget til RV her.

HELGE SUNDE