– Jeg er skeptisk til at soldater som er så unge som 19 år sendes på utenlandsoppdrag, og jeg tror man med fordel kan forskyve den nedre aldersgrense opp til 21 år. Man kan så i stedet utvide den øvre aldersgrensen tilsvarende fra 35 til 37 år, sier Øye til Dagsavisen.

Hun får støtte av andre nestleder i komiteen, Per Ove Width (Frp), men han er mer opptatt av å sikre soldatene den nødvendige utdanning før de sendes ut og mener alderen kommer naturlig.

– Det sier seg selv at soldatene når en viss alder, før de har fått den nødvendige utdanningen i for eksempel Telemark-bataljonen, sier Width.