I strategien for det tobakksforebyggende arbeidet i perioden 2006-2010 var ett hovedmål at prosentandelen dagligrøykere i hele befolkningen skulle komme under 20 prosent, mens den for ungdom, 16-24 år, skulle komme under 12 prosent. Målene som ble satt av tidligere helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) i 2005, er nå innfridd, skriver Vårt Land.

— Nå trenger vi nye mål å strekke oss etter, sier avdelingsdirektør Anne Hafstad i Helsedirektoratet.

Hun ønsker ikke å tallfeste målene, men har flere forslag til strengere virkemidler. De to som vil skape mest debatt er å heve aldersgrensen for tobakkskjøp til 20 år samt å innføre bevillingsordning for dem som vil selge tobakk. I tillegg foreslås det å utrede forbud mot firmamerking på tobakkspakningene.

For folkehelseleder Hafstad er det viktig at det satses på flere virkemidler samtidig.

— Det er helheten som har fått ned røykingen de siste årene. Denne strategien må vi fortsette med. Det er samvirket mellom de strukturelle tiltakene knyttet til omsetning og bruk av tobakksvarer og holdningskampanjer som har gitt resultater, sier hun.

En god ide? Si din mening under!