Fra årsskiftet blir selv den vesle apanasjen på 120.000 kroner fjernet. Hun har ønsket det slik. På neste års statsbudsjett er ikke en eneste krone øremerket prinsessen.

Det ser heller ikke ut for at det forestående ekteskapet med Ari Behn rokker ved dette. Tvert imot er skattereglene nettopp blitt endret, slik at også Märtha Louise må betale skatt av det hun tjener. Det samme gjelder for øvrig også prinsessene Ragnhild og Astrid. Alt dette er skjedd i nøye samråd med Slottet.

Gode inntektsmuligheter Men greier hun fortsatt ikke å stå på egne bein økonomisk, må hun stadig be kong Harald dekke de løpende private utgifter.

Utgifter som følger med representasjonsoppgavene som prinsesse blir naturligvis belastet det ordinære budsjett for kongehuset.

Når Märtha Louise selv har applaudert denne «usikkerheten», blir det i regjeringskretser tolket som at hun er ganske trygg på å skaffe seg de inntekter hun trenger.

Eventyr på cd

Informasjonssjefen ved Slottet, Wenche Rasch, sier i en kommentar til Bergens Tidende at «forslaget til statsbudsjett er utarbeidet i forståelse med kongehuset.»

Det ligger et betydelig inntektspotensial i prinsessens evner som forteller og oppleser. Ikke minst eventyropplesningene i fjernsynet har vært stor suksess. Slottet og NRK Aktivum har for eksempel samarbeidet om å gi ut tre av hennes favoritteventyr på cd.

Foreløpig er inntektene blitt overført til Prinsesse Märtha Louises Fond.

Ny bolig vil koste

Likevel kommer hun etter alt å dømme i en ny økonomisk situasjon i det øyeblikk hun og Ari Behn skaffer seg bolig «et stykke ute på landet», som hun selv har formulert det. Det blir neppe et standard ferdighus.

Selv om kongeparet skulle gi de nyforlovede en bolig i bryllupspresang, vil det følge betydelige drifts— og vedlikeholdsutgifter med.

Politikerne vil avvente

Myndighetene ønsker foreløpig ikke å foreta seg noe. De vil uansett avvente en eventuell henvendelse fra Slottet, slik praksis er i apanasjesaker.

Dersom Märtha Louise likevel skulle ha behov for egen apanasje igjen, vil dette etter alt å dømme bli foreslått i forbindelse med det reviderte nasjonalbudsjett som skal vedtas i juni. Da er også bryllupet holdt.

Bergens Tidende er orientert om at prinsessens nye situasjon ý rent budsjettmessig ý ble drøftet uformelt i regjeringskretser fredag. Arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman, som har det politiske ansvaret for statsforvaltningen, ønsker imidlertid ikke å kommentere dette. Initiativ fra regjeringen?

Leder i Stortingets finanskomité, Siv Jensen (Frp), sier til BT at det uansett må være regjeringen som fremmer sak om eventuell apanasje «hvis det av ulike årsaker oppstår en ny situasjon,» som hun sier.

— Jeg ser helt klart at det er oppstått en ny situasjon for prinsessen, også økonomisk, men det er helt avgjørende hva kongefamilien selv tenker om dette, sier komitékollega Ingebrigt S. Sørfonn (KrF).

fakta/kongelig økonomi

  • For 2002 er den samlede bevilgningen til kongehuset på 87 mill. kroner. Dette beløpet skal dekke både apanasje og lønns- og vedlikeholdsutgifter for Slottet og de andre offentlige og private eiendommer.
  • De rent personlige utgifter til kongefamilien, inkludert kronprinsparet, er beregnet til 8,5 mill. kroner (6 mill. kroner til kongeparet og 2,5 mill. til Haakon og Mette-Marit).
  • Kronprinsparets totale utgifter er imidlertid 7,4 mill. kroner. Denne summen skal dekke utgifter til personlig stab og til driften av Skaugum.
OPPDRAG: Representasjonsoppdrag som prinsesse Märtha Louise påtar seg, blir betalt av kongehuset. Men penger til livets opphold vil hun skaffe seg selv.
ARKIVFOTO: KNUT STRAND