RUNE VALDERHAUG

Etter at SAS og Braathens vedtok å slå selskapene sammen og senket prisene på flybillettene drastisk, satte Konkurransetilsynet i gang granskning for å finne ut om de nye prisene ble innført for å presse konkurrenten Norwegian ut av markedet. Fra 12. mai innførte SAS Braathens priser helt ned mot 323 kroner for flyreiser i Norge. Selskapet har så langt valgt et prisnivå som ligger litt i overkant av konkurrenten Norwegians laveste billettpriser.

De nyeste lavprisbillettene er imidlertid ikke omfattet av Konkurransetilsynets undersøkelse i denne omgang. Formelt er det billettprisene i 2003 som nå passerer nåløyet. Ifølge TV 2 Nettavisen mener tilsynet at de nyeste lavprisbillettene har vært solgt i så kort tid at man ikke kan konkludere med noe som helst.

Millionbøter

De to forskerne Lars Søgaard og Frode Steen ved Norges Handelshøyskole i Bergen har vært engasjert for å foreta gjennomgangen av de nye billettprisene. Nå er konklusjonen klar: Det er ingen grunn til å gripe inn mot prisene til SAS Braathens. Men samtidig slår konkurransedirektør Knut Eggum Johansen fast at man fortsatt vil overvåke flyprisene nøye. Dersom Konkurransetilsynet finner at SAS Braathens dumper prisene for å presse konkurrenter ut av markedet, risikerer selskapet millionbøter.

Fornøyd

I SAS Braathens er man godt fornøyd med at Konkurransetilsynet ikke finner noen grunn til å kritisere selskapet for prisnivået i fjor. Men selskapets administrerende direktør Petter Jansen sier i en pressemelding at det også er viktig å få avklart for fremtiden hvilken handlingsfrihet man har i forhold til den nye konkurranseloven, som trådte i kraft

1. mai. Jansen mener også at det ikke må legges større begrensninger på SAS Braathens enn det som følger av EU-retten. Jansen er likevel fornøyd med at Konkurransetilsynet nå har startet en diskusjon med SAS Braathens om hvilke prinsipper flyselskapet skal legge til grunn for fastsetting av billettpriser.

— En slik klargjøring har vi etterlyst i flere måneder, sier Jansen.