-Vi må få en gjennomgang av omsetningen i mellomleddene i matvarehandelen. Her kan sikkert mye av prisdifferansen mellom Sverige og Norge hentes inn. Det er logisk fordi noen av Norges rikeste menn har tjent seg fete på salg av matvarer, slik som Stein Erik Hagen i Hakon Gruppen og Odd Reitan i Reitan Gruppen, sier nestleder i Handel og Kontor, Stein Kristiansen til NTB. Han er bekymret over nye tall som viser at grensehandelen til Sverige økte med 51,4 prosent i første halvår i år. Grensehandelen har økt med 25 prosent hvert år siden 1996, og Handels— og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) hevder at 10 milliarder norske kroner havner i svenske kjøpmenns lommer i løpet av 2000.

Avviser fete marginer Informasjonssjef Bjørn Richard Johansen i Hakon Gruppen avviser at matvarekongene har tjent seg rike på fete marginer. -Konkurransen mellom de fire store norske matvarekjedene er knallhard. Marginene er ørsmå, vår resultatandel er cirka 3 prosent. Det som fører til høyere norsk prisnivå er en kombinasjonen av høyere avgifter og høyere innkjøpspriser på landbruksbaserte varer. Vi bidrar imidlertid gjerne til en granskning av marginene i dagligvarebransjen gjennom vår organisasjon HSH, sier Johansen til NTB.

25.000 arbeidsplasser Handel og Kontor frykter de langsiktige virkningene for norske arbeidsplasser dersom 10 milliarder norske kroner havner i svenske lommer, slik HSH hevder. -Våre beregninger viser at en handelslekkasje på 1 milliard kroner medfører et tap av minst 5000 norske arbeidsplasser. Dersom politikere og næringsliv hadde klart å halvere handelslekkasjen til Sverige, kunne det dermed blitt skapt 25.000 nye arbeidsplasser i Norge, sier Kristiansen. NTB