Etter at det ble kjent at Haukeland universitetssykehus ville tilby enkelte kvinner å ta abort hjemme ved bruk av den såkalte abortpillen, ba helse— og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap) om en vurdering fra Sosial- og helsedirektoratet.

Vurderingen er ikke ferdig, men direktoratet har langt på vei trukket sine konklusjoner.

– Det som likevel er klart, er at direktoratet anser tilbudet som et fullt forsvarlig og faglig godt tilbud til utvalgte grupper kvinner. Tilbudet er ikke i strid med lov om svangerskapsavbrudd, skriver rådgiver Hilde Mork i Sosial- og helsedirektoratet i en e-post til VG.

Stortingsrepresentant Laila Dåvøy (KrF), som har vært en av de sterkeste kritikerne til ordningen, er overrasket over direktoratets vurdering.

– Det viktigste må være trygghet for kvinnene dette gjelder, og at den best ivaretas på sykehus, sier hun til VG.