Norskeritreerens forsvarer, advokat Marius Dietrichson, ba i går om at det gjøres flere forsøk på å måle denne ranerens høyde.

Bildene fra Nokas' overvåkingskameraer viser minst tre ranere med slalåmbriller. Politiet mener Betew er blant dem.

— Oslopolitiet har beregnet én av «brillemennenes» høyde til å være 1,75 meter. Betew er 1,85, påpekte Dietrichson under sin eksaminasjon av politibetjent Finn Arve Paulsen.

Politibetjenten understreket imidlertid at denne høydeberegningen er svært usikker.

— Det er høyde fra bakkenivå til toppen av hodet som er målt. Hvis en raner står oppreist, vil målingen vise større høyde enn om han bøyde seg for eksempel i beina, sa Paulsen.

Etter forklaringen hans hersker det fremdeles tvil om hvor høye to av «brillemennene» er. En av dem er bare fotografert kraftig bøyd mot gulvet hvor han plukker penger og kan dermed ikke måles.

To fagmiljøer i fotogrammetri er blitt forespurt om å gjøre nøyaktige høydemålinger av ranerne ut fra overvåkingsbildene som ble tatt i tellesentralen. Men begge takket nei fordi de mente oppdraget var umulig.

Ett av ekspertmiljøene som ble spurt, var Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås.

— Etter å ha sett opptakene fant jeg ut at det var umulig å skille personene på bildene fra hverandre. Derfor takket jeg nei til oppdraget, sa amanuensis Ivar Maalen-Johansen til Aftenbladet i fjor høst.

Problemet er at videomaskinens opptak med sekunders mellomrom vekslet mellom ulike kameraer, samt at ranerne var bortimot likt antrukket og myldret rundt i banklokalet hele tiden.

— Hadde man hatt kontinuerlige eller lengre sekvenser med opptak lagret fra hvert kamera, ville det vært mulig å identifisere hvor hver raner til enhver tid var, påpekte Maalen-Johansen.

Han trenger som regel fem til ti målinger av en og samme raner for å kunne fastslå høyden sikkert.

Dietrichson og sorenskriver Helge Bjørnestad var uansett enige om at man skulle gjøre ytterligere forsøk på å få høydemålt personen politiet antar er Betew.