SVs familiepolitiske talskvinne May Hansen mener landets øverste domstol ikke var klar nok da den godtok en mildere form for fysisk avstraffing av barn.

– Høyesterettsdommen var ikke klar nok. Den var ydmykende og krenkende overfor barn, sier May Hansen til Dagsavisen.

Sammen med de øvrige regjeringspartiene støtter SV Venstre som med bakgrunn i høyesterettsdommen har fremmet forslag om å forby all form for fysisk avstraffelse i barneloven. Hansen sier hun håper at et forsterket vern mot fysisk avstraffing blir utredet i løpet av høsten 2008 eller våren 2009.

Diskutér saken her!