— Jeg ønsker et regelverk som gjør det lettere for menn å teste om de er far eller ikke. For det første er det viktig på det følelsesmessige plan å få vite om man er far eller ikke. For det andre har det store økonomiske konsekvenser for den som uriktig blir utpekt til far, sier Mile til helsemagasinet Puls i NRK.

I dag er reglene slik at når en mann først har skrevet under på at han er far og senere begynner å tvile, kan han ikke få svar på om han er den virkelige faren. Den eneste utveien er å gå til rettssak.

Rettsmedisinsk institutt i Oslo, som utfører farskapstester, får hver dag telefoner fra tvilende fedre som gjerne vil teste seg.

— Vi må avvise mennene hvis det ikke foreligger samtykke fra begge foreldrene, sier seksjonsleder Margurethe Stenersen ved Rettsmedisinsk institutt til NRK.

(NTB)